Zawód adwokata

Wielu osobom zawód adwokata kojarzy się z przemówieniami, które wygłaszane są na sali sądowej w celu obrony swojego klienta. Jednak codzienna praca adwokata niezupełnie wygląda tak, jak kreują to media lub wyobrażają sobie niektórzy ludzie. Przede wszystkim zawód ten wymaga ogromnej odpowiedzialności i wiąże się z realizacją całej masy codziennych obowiązków. Również sama droga prowadząca do możliwości wykonywania tego zawodu, nie jest wcale łatwa do przejścia.

 

Adwokat a radca prawny

Adwokat i radca prawny to pojęcia, które bywają dość często ze sobą mylone. Należy jednak mieć na uwadze, że są to różne zawody. Adwokat jest osobą legitymującą się wykształceniem prawniczym. Oferuje on pomoc prawną, która głównie polega na udzielaniu różnego rodzaju porad prawnych i bronieniu interesów swoich klientów przed sądami lub urzędami. Generalnie zawód radcy prawnego w większości tych elementów jest porównywalny. Radcowie mogą również świadczyć swoje usługi w postaci pomocy prawnej w stosunku pracy. Z kolei adwokat może występować przed sądem, gdzie pełni funkcję obrońcy w procesach karnych. Samo funkcjonowanie tych zawodów, jest również uregulowane odmiennymi ustawami. W przypadku adwokatów, mowa wówczas o Ustawie o adwokaturze, natomiast w drugim przypadku reguluje to Ustawa o radcach prawnych.
Znajdując się na sali sądowej, osoby te można rozróżnić po stroju. Adwokaci bowiem posiadają togi zawierające zielone dodatki, natomiast radcowie prawni, mają na sobie togi zawierające elementy w kolorze niebieskim.

Zobacz koniecznie:

 

 

Czym zajmuje się adwokat?

Dzień pracy wypełnia szereg różnorodnych obowiązków. Bardzo często uczestniczy się w różnego rodzaju rozprawach sądowych, gdzie reprezentuje się strony sporów. Mogą być to sprawy zarówno o charakterze karnym, jak i administracyjnym oraz gospodarczym. Każde takie wystąpienie musi być starannie przygotowane i zaplanowane. Adwokat zajmuje się również udzielaniem fachowych porad prawnych. Klientów nie brakuje, ponieważ jest to osoba doskonale zaznajomiona z przepisami, umieszczonymi we wszelkiego rodzaju kodeksach oraz regulacjach prawnych.

Mnóstwo czasu pochłania przede wszystkim praca typowo biurowa, związana z obiegiem wszelkiej dokumentacji. Jest to przede wszystkim sporządzanie pism, dokumentów i opinii prawnych.

Polecamy także:

 

Co zrobić, by założyć togę?

Droga do wykonywania tego zawodu nie jest wcale taka prosta. Trzeba poświęcić dużo swojego czasu oraz dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Pierwszym krokiem jest oczywiście podjęcie i ukończenie studiów prawniczych. Wybór może paść zarówno na uczelnię państwową, jak i prywatną. Na tych pierwszych nauka zwykle jest darmowa. Jeśli jednak kandydat zdecyduje się na podjęcie nauki w placówce prywatnej, musi liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci czesnego.

Jednak ukończenie studiów to dopiero pierwszy krok do uzyskania zawodu adwokata. Po studiach obowiązkowa jest aplikacja adwokacka. Nabór na nią organizowany jest raz do roku. Na początku należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i zakwalifikować się do odbycia egzaminu. Egzamin koordynowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się on z zestawu 150 pytań. Oprócz niego wpływ na końcowy wynik mają jeszcze inne elementy, do których zalicza się na przykład: ukończenie dodatkowych kierunków studiów, certyfikaty znajomości języków obcych lub zdobycie dyplomu z wyróżnieniem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat może ubiegać się o wpisanie na listę aplikantów. Na przyszłym adwokacie cięży również obowiązek znalezienia patrona. Jest to osoba, która odpowiada za przebieg aplikacji i osiągnięcia w dalszej edukacji. Aplikacja trwa przez okres 3,5 roku i zostaje zakończona egzaminem, który składa się z pięciu części. Jedynym wyjątkiem zwalniającym z konieczności odbywania aplikacji, jest uzyskanie tytułu naukowego profesora lub tytułu doktora habilitowanego z dziedziny nauk prawnych.

Niestety każdy rok aplikacji jest płatny. Kwota jaką należy uiścić, jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości rocznej opłaty za aplikację adwokacką.

Jeśli wszystko przebiegnie we właściwy sposób, uzyskuje się wpis na listę adwokatów. Następnie następuje złożenie ślubowania oraz wyznaczenie siedziby. Powiadomiona musi zostać również właściwa rada adwokacka. Po dopełnieniu formalności można rozpocząć pracę w zawodzie adwokata.

Oprócz właściwego wykształcenia i wiedzy zdobytej podczas studiów oraz aplikacji, dobry adwokat musi cechować się również dużym profesjonalizmem. Do pożądanych cech należy również umiejętność zachowania dyskrecji, empatia oraz lojalność wobec klienta. Wszystko to jest niezwykle ważne w budowaniu własnego wizerunku. Adwokat musi bowiem potrafić wypracować sobie swoją własną markę i rozpoznawalność. Są to elementy niezwykle ważne w tej branży.

Pomimo faktu, iż zawód ten wymaga ogromnego poświęcenia, jego wykonywanie może przynieść bardzo dużo satysfakcji. Ponadto pozwala również na uzyskiwania dość wysokich zarobków.

Polecamy:

 

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński