Czy inwestycja w fotowoltaikę może się opłacić?

Temat cen energii elektrycznej w ostatnich tygodniach rozgrzewał wielu Polaków do czerwoności. Firmy odpowiedzialne za dostarczanie prądu do Naszych domów, zgłosiły zapotrzebowanie na 30% podwyżki cen, żeby zrekompensować sobie rosnące ceny wytwarzania i przesyłu energii. Wzrost cen cen prądu może nie tylko bezpośrednio bardzo zaboleć indywidualnych klientów, ale również pośrednio. Wzrost cen prądu dla firm, oznacza wzrost kosztów wielu produktów, w tym produktów codziennego użytku. Oczywiście, finalnie odbije się to na ‘statystycznym Kowalskim’, który będzie te koszty pokrywał robiąc zakupy. Póki co, rząd zatrzymał falę podwyżek dotującej firmy energetyczne z Budżetu Państwa. Jak jednak wskazują eksperci jest to bardziej odroczenie czegoś co jest nieuniknione. Warto więc już teraz pomyśleć o alternatywach, jedną z nich jest fotowoltaika.

Rok w rok rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wśród Polaków. Mówimy tutaj nie tylko o uczelniach, dużych projektach farm wiatrowych czy też panelach słonecznych rozłożonych przy dużych firmach. Coraz częściej klienci indywidualni interesują się możliwością instalacji paneli na dachach swoich domów. To nie tylko efekt rosnących cen energii, ale przede wszystkim rosnącej świadomości ekologicznej. Fotowoltaika zapewnia jedno i drugie, daje szansę na zmniejszenie rachunków za prąd i gwarantuje większą ekologiczność pozyskiwania energii niż pozostałe źródła.

Oblicza fotowoltaiki

Fotowoltaika Świętokrzyskie
Fotowoltaika Świętokrzyskie

Dzisiaj fotowoltaika ma bardzo szerokie zastosowanie. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są między innymi w prostych urządzeniach jak kalkulatory czy ładowarkach słonecznych wykorzystywanych w telefonach. Mają również zastosowanie w znacznie większych konstrukcjach, między innymi w dużych elektrowniach słonecznych, wytwarzających rocznie setki kilowatogodzin prądu. Coraz powszechniej stosuje się je również w domach jednorodzinnych, gdzie pełnią rolę przydomowych elektrowni. Przy odpowiednim nasłonecznieniu zapewniają blisko 100% oszczędności na rachunkach za prąd. Zaletę tą dostrzegli także przedsiębiorcy i właściciele dużych firm, którzy coraz chętniej korzystają z paneli słonecznych w swoich firmach. Dzięki panelom mogą produkować energię elektryczną potrzebną do prowadzenia działalności. Przy większych zakładach, rozwiązanie to potrafi zagwarantować całkiem spore oszczędności w skali roku.

Oczywiście, należy pamiętać w Polsce słońce nie świeci tak mocno jak w wielu częściach świata, a bywają pory roku, kiedy jest go naprawdę mało. Powoduje to, że ilość produkowanej energii jest mniejsza. Nie zmienia to faktu, że pozyskiwanie energii ze słońca, przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych jest jednym z najskuteczniejszych metod pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii.

Jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym?

marketing fotowoltaika
marketing fotowoltaika

Rozliczenie energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym odbywa się na zasadzie tzw. systemu net metering lub feed-in tariff, w zależności od obowiązujących przepisów w danym regionie. W przypadku systemu net metering, energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną, która nie jest zużyta na miejscu, jest zasilana do sieci elektrycznej, a właściciel instalacji otrzymuje kredyt za tę energię na swoim rachunku za prąd. W okresach, kiedy instalacja nie produkuje wystarczająco dużo energii (np. w nocy), właściciel może skorzystać z energii sieciowej, za którą płaci standardową stawkę. Natomiast feed-in tariff to system, w którym właściciel instalacji fotowoltaicznej otrzymuje zapłatę od zakładu energetycznego za całą wyprodukowaną energię, niezależnie od tego, czy jest ona zużywana na miejscu czy zasilana do sieci. Stawka za energię z fotowoltaiki jest zazwyczaj ustalana przez rząd lub organ regulacyjny i może być gwarantowana przez określony czas. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się zazwyczaj na podstawie specjalnych liczników, które rejestrują zarówno zużycie energii z sieci, jak i produkcję energii przez instalację fotowoltaiczną. Procedury rozliczeniowe mogą się różnić w zależności od kraju i lokalnych regulacji.

Liczby, liczby, liczby…

Wartość upustów określana jest przez pryzmat mocy przydomowej instalacji. W 2019 roku właściciele instalacji o mocy do 10 kW skorzystają z opustu w stosunku 1 do 0,8, właściciele instalacji od 10 do 40 kW w stosunku 1 do 0,7. Co to oznacza w praktyce? Użytkownik, który ma instalację fotowoltaiczną do 10 kW, wysyłając do sieci 1000 kWh, odbiera 800 kWh, natomiast właściciel mikroinstalacji o mocy od 10 do 40 kW wysyła 1000 kWh, a odbiera 700 kWh. Co ważne, w rozliczeniu tym nie występuje opłata dystrybucyjna, która ma w wielu przypadkach duży wpływ na wysokość rachunku za prąd. W rachunku zobaczymy jednak standardowe opłaty stałe, które wynoszą około 160 zł rocznie. W skład takiej opłaty wchodzą opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa.

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Koszt instalacji fotowoltaicznej może znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość systemu, lokalizacja geograficzna, rodzaj paneli słonecznych i specyficzne wymagania instalacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, koszt instalacji fotowoltaicznej składa się z kilku głównych elementów. Pierwszym z nich jest cena paneli słonecznych, która zależy od jakości, typu i efektywności energetycznej. Następnie należy doliczyć koszty związane z systemem montażowym, inwerterem (urządzeniem przekształcającym prąd stały na prąd zmienny), systemem magazynowania energii (opcjonalnie) oraz koszty instalacyjne, które obejmują prace związane z montażem paneli i połączeniem systemu z siecią elektryczną. Średnio, koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego waha się od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów lub euro, przy czym często istnieje możliwość skorzystania z różnych programów rządowych lub lokalnych dotacji, które mogą zmniejszyć koszty inwestycji. Warto również brać pod uwagę długoterminowe korzyści finansowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, takie jak zmniejszenie rachunków za energię elektryczną, możliwość sprzedaży nadwyżki energii do sieci oraz wzrost wartości nieruchomości. Dlatego mimo początkowego kosztu, inwestycja ta może być opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej.

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński