Czy detektyw pomoże przy rozwodzie?

Czy detektyw pomoże przy rozwodzie?

Czy detektyw pomoże przy rozwodzie? Praca detektywa ma niewiele wspólnego ze sprawami kryminalnymi czy czymkolwiek, czym na co dzień zajmuje się policja. W rzeczywistości większość spraw prowadzonych przez agencje detektywistyczne dotyczy sporów pomiędzy osobami prywatnymi – przede wszystkim przy rozwodach. Wbrew pozorom biura detektywistyczne mogą pomóc przy bardzo wielu aspektach spraw rozwodowych. To nie tylko udokumentowanie zdrady żony czy męża, ale także pomoc w znalezieniu adwokata; zacznijmy jednak od początku.

Udokumentowanie zdrady

detektyw - pomoc w rozwodzie
Pomoc detektywa w sprawach rozwodowych

Niewierność małżeńska to najczęstszy spośród powodów rozpadu małżeństwa. Często zaczyna się od samych podejrzeń wobec drugiej osoby, zasłyszanych plotek czy braku zaufania wobec osoby partnerskiej. Bez względu na to, co jest powodem, coraz więcej osób zgłasza się z tego rodzaju problemem do agencji detektywistycznych. Detektyw bowiem jest w stanie już w kilka dni potwierdzić lub zaprzeczyć obawom zleceniodawcy. Oczywiście potwierdzona zdrada jest zawsze udokumentowana odpowiednimi materiałami audiowizualnymi, które później mogą posłużyć w sądzie za dowód – zwłaszcza jeżeli klient(ka) stara się o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej strony.

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Orzeczenie o winie ma największe znaczenie, kiedy podczas rozwodu dochodzi do podziału wspólnego majątku. Zazwyczaj podczas rozwodów wspólny majątek jest dzielony na pół, jednak obie strony mogą wystąpić o dokonanie nierównego podziału – muszą jednak to odpowiednio uzasadnić i przedstawić dowody, które poświadczyłyby na ich korzyść.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze sama zdrada wystarczy, żeby wystąpić o nierówny podział majątku. Żeby do tego doszło, trzeba udowodnić, że współmałżonek w wyraźnym stopniu wspierał finansowo osobę, z którą dopuścił się zdrady – na przykład poprzez płacenie za nią rachunków. Zdobycie tego rodzaju dowodów jest właśnie zadaniem detektywów; usługi świadczone przez agencje detektywistyczne w takich sprawach są wręcz nieocenione, jako że osobie prywatnej trudno znaleźć odpowiednie dowody samodzielnie.

Prawo do alimentów

Warto mieć na uwadze, że – przy braku intercyzy – osoba, z winy której wystąpiono o rozwód, ma obowiązek zapewnić swojemu partnerowi taki sam poziom życia po rozwodzie co przed nim. Przy uznaniu rozwodu z winy jednej osoby, strona poszkodowana na pewno nie będzie tą płacącą alimenty. Wręcz przeciwnie, może wystąpić o świadczenia pieniężne, które będzie dostawać nawet do końca życia – bez względu na to, czy w przyszłości ponownie weźmie ślub.

Wysokość alimentów

To zupełnie inna kwestia. Wysokość otrzymywanych alimentów zależy przede wszystkim od poziomu życia, do którego współmałżonek przyzwyczaił osobę poszkodowaną – należy jednak wykazać, że dana osoba dysponuje odpowiednio wysokim dochodem, pozwalającym na miesięczną zapłatę żądanej kwoty.

Bardzo często bywa, że pozwany specjalnie unika ujawnienia swoich dochodów czy przedstawia je przed sądem jako niższe, zwyczajnie migając się od obowiązku alimentacyjnego. Niejednokrotnie osoba, która miała płacić alimenty, przepisywała na kogoś swoją firmę czy majątek, tylko po to, żeby w sądzie wykazać o wiele mniejszy przychód niż do tej pory. Zadaniem detektywa jest zebranie dowodów, które pozwolą wykazać podczas rozprawy prawdziwy dochód – łącznie z tym ukrywanym.

Aby dowody w wystarczającym stopniu obciążyły pozwanego, tak żeby ten nie mógł ich podważyć, detektyw musi zebrać szczegółowe, wiarygodne i potwierdzone informacje odnośnie przychodów – na przykład czy współmałżonek pracuje gdzieś na czarno, czy przepisał majątek wyłącznie w celu uniknięcia płacenia alimentów i tak dalej. Profesjonalne agencje detektywistyczne są w stanie zebrać takie dowody w krótkim czasie; zazwyczaj detektyw jest również wzywany na rozprawę jako świadek, tak aby mógł przed sądem poświadczyć za zebranymi informacjami.

Opieka nad dzieckiem

Podczas większości rozwodów ważną kwestią pozostaje ustalenie władzy rodzicielskiej. Sąd orzeka, jak będzie wyglądał podział opieki rodzicielskiej – na przykład czy i w jakim stopniu opieka jednego z rodziców zostanie ograniczona. Zadaniem sądu jest przyznanie opieki rodzicielskiej w taki sposób, żeby zapewnić dziecku jak najbardziej komfortowy rozwój – nazywane jest to zazwyczaj troską o dobro dziecka.

Wysokość ustalenia świadczeń alimentacyjnych wygląda podobnie do tego, jak opisano powyżej – czyli należy ujawnić rzeczywisty dochód rodzica, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ustalenia, czy druga strona prawidłowo opiekuje się dzieckiem; detektyw może pomóc wykazać że, na przykład, dziecko przeżywa głęboki stres, kiedy spędza czas z drugim rodzicem. Wówczas sąd może całkowicie ograniczyć opiekę rodzicielską i dziecko będzie spędzało czas z rodzicem wyłącznie pod okiem kuratora.

Mediacja

Praca detektywa podczas rozwodu nie musi się ograniczać wyłącznie do pozyskiwania dowodów świadczących o winie drugiej strony. Zdarza się, zwłaszcza w przypadku głębokiego konfliktu pomiędzy małżonkami, że agencja detektywistyczna podejmuje rolę negocjatorską – czyli przeprowadza mediację, mającą na celu porozumienie się małżonków i załagodzenie konfliktu.

Poza tym detektyw może pomóc znaleźć jak najlepszego adwokata czy psychologa – w razie gdyby orzeczenie było niezbędne do okazania podczas rozprawy.

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński