Księgowość

Księgowość

Księgowość: na samym wstępie wyjaśnijmy sobie, czym jest ewidencja – jest to spis obrotów danej firmy, najczęściej występuje w formie ewidencji przychodów, czyli sprzedaży i jest prowadzona w celu wyliczenia podatku dochodowego. Reasumując ewidencja jest wykazem asortymentowym, wartościowym lub ilościowym. Tutaj pierwszy raz spotykamy się z rodzajami księgowości, mianowicie podatnicy mogą posługiwać się księgowością uproszczoną (KPiR) lub też pełną.

księgowośćCzasami spotykamy się z sytuacją, kiedy jako przedsiębiorca jesteśmy zmuszeni przejść z księgowości uproszczonej na pełną. Przyjmijmy sytuację, że chcemy zostać przedsiębiorcą, czy możemy skorzystać z uproszczonej księgowości? Oczywiście tak, jest natomiast jeden podstawowy warunek, mianowicie nasz przychód z poprzedniego roku nie przekroczył kwoty dwóch milionów w walucie polskiej. Księgowość uproszona oznacza osobistą odpowiedzialność, brak odrębnej osobowości prawnej oraz kapitał własny. Pełna księgowość to bardziej rozwinięty i skomplikowany sposób prowadzenia ewidencji naszej firmy.

Ewidencja taka obejmuje przychody oraz koszty firmy, stan oraz majątek całego przedsiębiorstwa w tym również wyposażenie, towar, stan kont oraz gotówki. Jak wyżej wspomniałem jest to skomplikowany system ewidencjonowania jednak jest również dokładny i dzięki temu w sposób najbardziej autentyczny odzwierciedla sytuację finansową firmy. W przepisach nie ma narzuconego rodzaju księgowania i sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Z własnego doświadczenia dodam, że niektóre formy należy stosować w swoim przedsiębiorstwie po, mimo że większości jedynie można. Ważne jest, aby na początku określić nasze przedsiębiorstwo, ponieważ do pewnego stopnia rozwoju niektóre formy księgowania są możliwe inne natomiast inne już nie.

Podstawą jest fakt, że do tego rodzaju rozliczeń są zobowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie z zastrzeżeniem, że ich przychód za ubiegły rok wynosi minimum półtora miliona euro. Oznacza to, że jeżeli przychody nie osiągnęły takie wartości to pełna księgowość nie jest wymagana i można skorzystać z innej formy rozliczenia. Dla świeżo upieczonego przedsiębiorcy przejście na pełną przedsiębiorczość może być dużym wyzwaniem, ponieważ jest ona bardzo skomplikowana. Z te racji zaleca się zatrudnienie księgowego udanie do profesjonalnego biura rachunkowego. Jeżeli popełnimy, jakikolwiek błąd w księgach to jego skutki mogą dosyć mocno odpić się na naszej firmie.

Pełna księgowość jest najbardziej szczegółowym i precyzyjnym sposobem na rozliczenie każdej wartości pieniężnej jak tylko pojawia się w naszej firmie. Dzięki temu informacje zebrane podczas ewidencji doskonale pokazują kondycję finansową naszej firmy. Pełna księgowość czuwa również nad spisem, czyli waśnie ewidencją majątku i źródeł jego finansowania, stanowi także świetne źródło informacji dla przedsiębiorców. Doskonale to widać na przykładzie wielkich firm, które mają wiele źródeł finansowania.

Dzięki skrupulatnej ewidencji możemy dostrzec wszelkie zmiany zachodzące w organizmie firmy, a także zaobserwować tendencje, jakie nadciągają. Pełna księgowość https://www.ekb.szczecin.pl/ wymaga także sprawozdania, które w głównej mierze pokazują ruch finansowy. Przykładowo, na co zostały przeznaczone zyski czy skąd były pozyskiwane. Jeżeli o kadrę chodzi to pełna księgowość oferuje karty wynagrodzeń, dzięki którym rozliczymy wydatki poniesione na zatrudnienie odpowiedniej kadry. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć zestawienie, jak jakość wykonywanej pracy przez jednego pracownika ma się do kosztów jego utrzymania. Otóż według mojej skromnej opinii w tym momencie i po przeczytaniu tego artykułu każdy powinien dostrzec odpowiedź na postawioną na wstępie hipotezę.

Księgowość
Księgowość

Czy do prowadzenia księgowości potrzeba księgowego lub całego biura, a zwłaszcza przy pełnej księgowości. Moim zdaniem przy uproszczonej księgowości możemy dać sami rade, wymaga to oczywiście samodyscypliny, niezawodnej pamięci itp., itd. jednak pełna księgowość to już nie przelewki i danych do wprowadzenia oraz obowiązków, na jakich musimy się skupić jest tyle, że zwyczajnie nie mielibyśmy życia prywatnego.

Dlatego jeżeli zakładamy małą działalność możemy sami spróbować ewidencjonować naszą działalność i rozliczać się z urzędem skarbowym we własnym zakresie, jeżeli jednak zamierzamy otworzyć duży interes, który przynosi miliony zysków to zdecydowania polecam wynajęcie księgowego lub oddanie sprawy do fachowego biura zajmującego się księgowością. Z mojej strony to tyle, dziękuję Ci bardzo serdecznie za czas i uwagę poświęcone na ten artykuł oraz zapraszam do innych moich prac.

Zobacz także:

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński