Gdzie przechowywać sprzęt ppoż?

sprzęt ppożJeżeli zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie w naszym otoczeniu, to niewątpliwie musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie mogą wystąpić zagrożenia i jak im przeciwdziałać. Jedną z podstawowych rzeczy, jakie znajdują się w każdym budynku, niezależnie do tego, czy to dom, czy to restauracja, jest zawsze apteczka pierwszej pomocy. Jednak bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania dostępu do sprawnego sprzętu ppoż, a niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą brak takowego, mogą być katastrofalne.

Kiedy mówimy o sprzęcie ppoż, stosowanym w naszym domu, bądź firmie, to będziemy mieli na myśli sprzęt przeciwpożarowy, do którego użycia jest uprawniony każdy. Nie potrzebujemy być strażakami, by dbać o bezpieczeństwo na przykład gaśnicą, wężem gaśniczym, czy też hydronetką. Naszym największym zmartwieniem powinno być to, czy wiemy, gdzie się on znajduje i jak szybko potrafimy do niego dotrzeć.

Prosty przykład, który powinien poruszyć wyobraźnie wszystkich. Wystarczy sobie odpowiedzieć zgodnie z własnym sumieniem na pytanie: czy gdyby teraz obok mnie zajął się pożar, to czy wiedziałbym, czym go ugasić? Gdyby w garażu rozlała się i przypadkiem zajęła ogniem plama benzyny, to czy sprzęt ppoż znajduje się gdzieś blisko? Czy ma on odpowiednią datę ważności? Czy ten konkretny sprzęt nadaje się do gaszenia benzyny?

Niestety powiedzenie, o byciu mądrym po szkodzie, jest jak najbardziej aktualne i potrafi o sobie przypomnieć w najmniej odpowiednim momencie. Warto zatem wiedzieć, jaki sprzęt ppoż powinniśmy posiadać w domu, lub w miejscu pracy i gdzie go możemy znaleźć.

Na pewno podstawową kwestią jest posiadanie gaśnicy, zdolnej do gaszenia pożarów klasy A,B i C. Pożary ciał stałych żarzących się, płynnych, jak benzyna i lotnych, jak metan czy propan, to najczęściej spotykane nieszczęścia w naszych domostwach. By ugasić pożar tego typu, najlepsza byłaby gaśnica proszkowa, ponieważ może poradzić sobie z każdym z wymienionych, podczas gdy gaśnice pianowe oraz CO2 mogłyby nie poradzić sobie kolejno z C oraz z A. Oczywiście, w idealnym świecie mielibyśmy dostęp do każdego typu gaśnicy w każdym pomieszczeniu, jednak powinniśmy myśleć realistycznie.

Przy wyborze sprzętu ppoż należy wziąć pod uwagę łatwość obsługi, dlatego gaśnice najlepiej, jeśli ważą do około trzech kilogramów, by nawet osoby o mniejszej tężyźnie fizycznej mogły je podnieść i przenieść szybko do miejsca pożaru. W przypadku dostępu do węża gaśniczego problem nie jest tak duży, gdyż rozwijanie go jest czynnością stosunkowo łatwą, a wręcz intuicyjną.

Jednym z bardziej ergonomicznych, tanich i odpowiedzialnych rozwiązań jest kupienie koca gaśniczego, a następnie umieszczenie go w jakiejś oznakowanej szafce. Jeśli wszyscy domownicy lub pracownicy firmy wiedzą o tym, że jest konkretna szafka, gdzie zawsze znajduje się koc do gaszenia, to powinno to znacznie ograniczyć eskalacje wypadków. Koc gaśniczy z włókna szklanego jest niezwykle prosty w użyciu, wystarczy przykryć płonący przedmiot od siebie i docisnąć do ziemi. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy uratować palącą się rzecz, gdyż inne sprzęty ppoż są bardziej skuteczne, ale w zamian potrafią często uszkodzić gaszony przedmiot.

Najbardziej skutecznym rozwiązaniem i najczęstszym w przypadku miejsc pracy, czy budynkach użyteczności publicznej jest hydrant wewnętrzny. Woda pod ciśnieniem jest doprowadzana do węża bezpośrednio z sieci wodociągowej, co pozwala opanować pożary, które zdążyły się już do pewnego stopnia rozrosnąć. Skrzynka zawierająca taki hydrant powinna też być skrzynką, zawierająca specyficzną gaśnicę, która byłaby używana na wypadek rzadszego rodzaju pożarów, niemożliwego do ugaszenia konwencjonalnymi metodami. Niezwykle istotne jest, aby hydrant znajdował się w oświetlonym i oznakowanym miejscu, najlepiej blisko korytarzy.

Szczególnie istotne jest równomierne rozłożenie sprzętu ppoż, zwłaszcza w przypadku budynków o dużej powierzchni. Niedopuszczalną byłaby sytuacja, w której ktoś musiałby biec przez cały budynek, by pozyskać gaśnicę, a następnie z nią wrócić. Gaśnice proszkowe, jak i pianowe powinny znajdować się w stosunkowo równych odstępach od siebie, by pokryć jak największy obszar. W przypadku budynków wielopiętrowych konieczne jest zapewnienie każdemu piętru oddzielnie oznakowanego miejsca ze sprzętem ppoż. Inaczej pożar mógłby odciąć jakieś piętro, co skończyłoby się tragicznie.

Ostatnią kwestią, która nie wszystkim może wydawać się taka oczywista, jest poinformowanie użytkowników budynku o sprzęcie ppoż. O ile szkolenia BHP w miejscu pracy są rzeczą oczywistą, to w mieszkaniu, czy domu jednorodzinnym każdy powinien wiedzieć dokładnie, w jakim miejscu znajduje się sprzęt ppoż i jak z niego korzystać. Sam sprzęt oczywiście powinien też być regularnie sprawdzany, czy przypadkiem ktoś nie uznał za stosowne przesunięcie go ze sobie tylko znanych powodów.

Należy szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo osób w swoim otoczeniu. W przypadku pożarów mamy do czynienia z żywiołem tak potężnym i trudnym do opanowania, że nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu. Niezbędnym minimum jest pamiętanie o tym, gdzie znajduje się sprzęt ppoż i jak go używać. Jednocześnie każdy powinien mieć nadzieję, że nigdy nie znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał gasić taki niespodziewany pożar.

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński