Menu

Jak ująć studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu?

4 października 2019 - Usługi
Jak ująć studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu?

Każdego roku liczba osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki gwałtownie wzrasta. Spowodowane jest to faktem, że wiele przedsiębiorstw wymaga od pracowników dużego zaangażowanie w rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności, jeśli są oni zainteresowani objęciem wyższego stanowiska w firmie. Studia podyplomowe są także doskonałym rozwiązaniem dla ambitnych osób, odczuwających potrzebę uzupełnienia wiedzy zdobytej na studiach.

Z rozwiązania tego korzystają także ludzie chcący nieco edytować objętą ścieżkę zawodową. Warto wiedzieć, że tak zwana „podyplomówka” jest doskonałą bazą do robienia zupełnie nowej specjalizacji, którą w przyszłości można uzupełnić np. szkoleniami. Opcja ta ma wiele atutów, jednak wielu rezygnuje z niej w obawie o jej wysoki koszt. W istocie – nauka bywa dość droga. To właśnie z tego powodu warto skupić się nad tym, w jaki sposób zminimalizować związane z nią opłaty. Co ciekawe, sposobów jest naprawdę sporo.

Studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy pragnący podwyższyć swoje kwalifikacje, mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomowych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia pewnych opłat. W związku z tym, wielu właścicieli firm zadaje sobie pytanie o to, czy kwoty wynikające z kontynuowania edukacji mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu? Odpowiedź jest twierdząca, jednak wymaga zastosowania się do z góry określonych zasad.

Ujęcie opłat za studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu w formie wydatku na rzecz rozwoju firmy jest możliwie, jeśli zostanie w jasny sposób wykazane, że takie przedsięwzięcie ma związek z przychodami danej działalności gospodarczej. Ustawa o konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych odnosi się do tego zagadnienia w następujący sposób:

Warto wiedzieć, że wpisaniu nie mogą podlegać te wydatki, które zostały wygenerowane wskutek działań nie mających na celu uzyskania przychodu. Czasami zdarza się także, że poszczególne wydatki są wyłączone z tej grupy na okres przejściowy lub trwały. Zwykle ma to miejsce, gdy nie spełniają one określonych wymogów, stanowiących o tym, że mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy powinni pozostawać na bieżąco z zagadnieniami tego typu i brać pod uwagę ewentualne zmiany w obowiązującym prawie.

Studia a koszty uzyskania przychodu

Wykazanie wydatków do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nie stanowi specjalnego wyzwania dla podatnika. Proces ten nie należy do szczególnie skomplikowanych, jednak warto wiedzieć, że zakwalifikowanie czesnego za studia podyplomowe w tej grupie opłat nie zawsze jest zupełnie prosta. Największym problemem okazuje się tutaj niedostatek wiedzy w obrębie tego, do jakiej grupy przychodów można je przypisać. Trudności pojawiają się zazwyczaj w przypadku kierunków o dość uniwersalnym charakterze, przez co wykazanie, że mają one bezpośredni związek z uzyskiwaniem przez firmę przychodów, nie stanowi zbyt łatwego zadania.

Aby studia podyplomowe móc ująć w kosztach uzyskania przychodów, ich kierunek powinien zatem być ściśle związany z branżą, w jakiej funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Program nauki ma bowiem stanowić uzupełnienie wiedzy i umiejętności jego pracowników, co w efekcie ma służyć uzyskaniu większych przychodów. Fakt, że wybrany kierunek jest wkładem w rozwój firmy ma być jasny i nie wymagać dodatkowego tłumaczenia. W takich sytuacjach bez większych trudności opłaty wynikające z kontynuowania edukacji mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Właściciele przedsiębiorstw chcący wpisać opłaty za studia podyplomowe, magisterskie, lub inne rodzaje uzupełniania wiedzy swojej i osób zatrudnionych w firmie, w koszty uzyskania przychodu, mogą to zrobić, jednak będą wówczas zobowiązani do udowodnienia, że to przedsięwzięcie ma bezpośredni związek z rozwojem działalności gospodarczej. Wszystko to musi zostać udokumentowane w prawidłowy sposób i nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że inwestycja ta przyniesie w przyszłości zyski. Warto również pamiętać, że kształcenie personelu, a konkretnie związane z nim koszty powinny być poniesione również w celu zabezpieczenia przychodów, co również należy wykazać.

Pamiętajmy, że działania mające na celu rozwój własny lub personelu stanowią solidny fundament funkcjonowania działalności gospodarczej. Nauka jest obecnie w cenie, a wykształceni pracownicy są wręcz na wagę złota. Studia podyplomowe to doskonała alternatywa dla zdobywania tytułu doktora, co jest znacznie bardziej wymagające i czasochłonne. To opcja dla ambitnych ludzi, dla których priorytetem jest ich rozwój osobisty i podwyższanie kwalifikacji. Warto mieć świadomość każdego ze wspomnianych zagadnień.