Jak ująć studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu?

Każdego roku liczba osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki gwałtownie wzrasta. Spowodowane jest to faktem, że wiele przedsiębiorstw wymaga od pracowników dużego zaangażowanie w rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności, jeśli są oni zainteresowani objęciem wyższego stanowiska w firmie. Studia podyplomowe są także doskonałym rozwiązaniem dla ambitnych osób, odczuwających potrzebę uzupełnienia wiedzy zdobytej na studiach.

Z rozwiązania tego korzystają także ludzie chcący nieco edytować objętą ścieżkę zawodową. Warto wiedzieć, że tak zwana „podyplomówka” jest doskonałą bazą do robienia zupełnie nowej specjalizacji, którą w przyszłości można uzupełnić np. szkoleniami. Opcja ta ma wiele atutów, jednak wielu rezygnuje z niej w obawie o jej wysoki koszt. W istocie – nauka bywa dość droga. To właśnie z tego powodu warto skupić się nad tym, w jaki sposób zminimalizować związane z nią opłaty. Co ciekawe, sposobów jest naprawdę sporo.

Studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy pragnący podwyższyć swoje kwalifikacje, mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów podyplomowych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia pewnych opłat. W związku z tym, wielu właścicieli firm zadaje sobie pytanie o to, czy kwoty wynikające z kontynuowania edukacji mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu? Odpowiedź jest twierdząca, jednak wymaga zastosowania się do z góry określonych zasad.

Ujęcie opłat za studia podyplomowe w kosztach uzyskania przychodu w formie wydatku na rzecz rozwoju firmy jest możliwie, jeśli zostanie w jasny sposób wykazane, że takie przedsięwzięcie ma związek z przychodami danej działalności gospodarczej. Ustawa o konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych odnosi się do tego zagadnienia w następujący sposób:

  • wydatek jest rozumiany jako koszt poniesiony po to, aby podwyższyć lub zachować przychody firmy;
  • wydatek musi być udokumentowany w prawidłowy sposób;
  • wydatek nie może być odnotowany w katalogu wydatków niewchodzących w skład tych, które stanowią koszty uzyskania przychodu.

Warto wiedzieć, że wpisaniu nie mogą podlegać te wydatki, które zostały wygenerowane wskutek działań nie mających na celu uzyskania przychodu. Czasami zdarza się także, że poszczególne wydatki są wyłączone z tej grupy na okres przejściowy lub trwały. Zwykle ma to miejsce, gdy nie spełniają one określonych wymogów, stanowiących o tym, że mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy powinni pozostawać na bieżąco z zagadnieniami tego typu i brać pod uwagę ewentualne zmiany w obowiązującym prawie.

Studia a koszty uzyskania przychodu

Wykazanie wydatków do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nie stanowi specjalnego wyzwania dla podatnika. Proces ten nie należy do szczególnie skomplikowanych, jednak warto wiedzieć, że zakwalifikowanie czesnego za studia podyplomowe w tej grupie opłat nie zawsze jest zupełnie prosta. Największym problemem okazuje się tutaj niedostatek wiedzy w obrębie tego, do jakiej grupy przychodów można je przypisać. Trudności pojawiają się zazwyczaj w przypadku kierunków o dość uniwersalnym charakterze, przez co wykazanie, że mają one bezpośredni związek z uzyskiwaniem przez firmę przychodów, nie stanowi zbyt łatwego zadania.

Aby studia podyplomowe móc ująć w kosztach uzyskania przychodów, ich kierunek powinien zatem być ściśle związany z branżą, w jakiej funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Program nauki ma bowiem stanowić uzupełnienie wiedzy i umiejętności jego pracowników, co w efekcie ma służyć uzyskaniu większych przychodów. Fakt, że wybrany kierunek jest wkładem w rozwój firmy ma być jasny i nie wymagać dodatkowego tłumaczenia. W takich sytuacjach bez większych trudności opłaty wynikające z kontynuowania edukacji mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Właściciele przedsiębiorstw chcący wpisać opłaty za studia podyplomowe, magisterskie, lub inne rodzaje uzupełniania wiedzy swojej i osób zatrudnionych w firmie, w koszty uzyskania przychodu, mogą to zrobić, jednak będą wówczas zobowiązani do udowodnienia, że to przedsięwzięcie ma bezpośredni związek z rozwojem działalności gospodarczej. Wszystko to musi zostać udokumentowane w prawidłowy sposób i nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że inwestycja ta przyniesie w przyszłości zyski. Warto również pamiętać, że kształcenie personelu, a konkretnie związane z nim koszty powinny być poniesione również w celu zabezpieczenia przychodów, co również należy wykazać.

Pamiętajmy, że działania mające na celu rozwój własny lub personelu stanowią solidny fundament funkcjonowania działalności gospodarczej. Nauka jest obecnie w cenie, a wykształceni pracownicy są wręcz na wagę złota. Studia podyplomowe to doskonała alternatywa dla zdobywania tytułu doktora, co jest znacznie bardziej wymagające i czasochłonne. To opcja dla ambitnych ludzi, dla których priorytetem jest ich rozwój osobisty i podwyższanie kwalifikacji. Warto mieć świadomość każdego ze wspomnianych zagadnień.

angielski francuski niemiecki włoski hiszpański szwedzki duński