Transkrypcja wywiadu - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Transkrypcja wywiadu – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Transkrypcja wywiadu – wszystko co musisz o niej wiedzieć: bardzo często zdarzają się sytuacje, w których musimy w błyskawiczny sposób przekształcić jakieś nagranie z postaci audio lub audiowizualnej do formy tekstowej. Tego typu zjawisko nazywane jest transkrypcją. Osoby, które profesjonalnie zajmują się transkrypcją nie mają łatwego zadania. Aby móc zarobić w tej dziedzinie potrzebne są umiejętności szybkiego pisania, a także ponadprzeciętnej pamięci, dzięki czemu przepisywanie będzie bardziej korzystne.

Czym dokładnie jest transkrypcja wywiadu? Jak ją zrobić i jakie czynniki wpływają na szybkość jej wykonywania? Jakie aplikacje mogą się przydać do transkrypcji? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz, czytając ten artykuł.

Czym jest transkrypcja wywiadu?

Transkrypcja wywiadu jest to po prostu przepisanie wywiadu, który to najczęściej jest w formie nagrania audio lub video. Osoba, która się tym zajmuje musi odsłuchiwać dany materiał i na bieżąco tworzyć dokument, który jest w formie tekstowej. Z reguły w przypadku wywiadu mamy do czynienia z dwoma osobami. Po jednej stronie jest moderator, czyli ten, kto zadaje pytania, a po drugiej respondent – udziela odpowiedzi. Prawdziwe trudności zaczynają w sytuacji, kiedy w wywiadzie uczestniczą więcej niż 2 osoby. Przede wszystkim należy wiedzieć, że wyróżniamy dwa rodzaje transkrypcji: standardowa i pełna.

Ta pierwsza polega na zapisywaniu dokładnych wypowiedzi, pomijając jednak odgłosy (westchnienia, pauzy itd.), wtrąceń i powtórzeń. Wówczas całość wykonywana jest poprawnie pod względem zarówno gramatycznym jak i składniowym, jednak sens wypowiedzi w żadnym wypadku nie jest zmieniony. Transkrypcja pełna (dosłowna) to przepisywanie słowo w słowo. Wówczas bierzemy pod uwagę także wszystko, co odrzuciliśmy w transkrypcji standardowej. Co ciekawe uwzględniamy nawet błędy gramatyczne i powtórzenia, które nie wyglądają atrakcyjnie. W większości przypadków wykonuje się jednak transkrypcję standardową, gdyż jest ciekawsza dla czytającego i przekazuje najważniejsze informacje, których można nie dostrzec w transkrypcji pełnej. 

Rodzaje wywiadów

Z reguły wyróżnia się trzy rodzaje wywiadów: pogłębiony, focusowy, częściowo ustrukturyzowany. Ten pierwszy jest zdecydowanie najczęściej wybierany, gdyż dostarcza wszystkie niezbędne informacje na dany temat. W tym przypadku osoba udzielająca wywiadu ma już przygotowaną listę interesujących pytań. Wywiad focusowy odbywa się w formie luźnej dyskusji. Z reguły uczestniczy w nim kilku respondentów, a są one przeprowadzane przez wcześniej wyszkolonego moderatora. Najczęściej jest on wykonywany w celach marketingowych, a podczas niego uzyskuje się informacje na temat poszczególnych usług lub produktów. Jeśli chodzi o wywiady częściowo ustrukturyzowane, zadawane są pytania zarówno otwarte jak i zamknięte. Jego celem jest uzyskanie dowolnych informacji statystycznych, a także poszerzonych na dokładny temat.

Transkrypcja – w jaki sposób ją zrobić?

Transkrypcja wywiadu - wszystko co musisz o niej wiedzieć
Transkrypcja wywiadu – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Aby zacząć transkrypcje niezbędne okażą się słuchawki, odpowiedni program do odtwarzania nagrań, a także dokument tekstowy. Teraz wystarczy odtworzyć dźwięk i zacząć przepisywać dokładnie tekst. Niestety z reguły człowiek nie jest w stanie od początku do końca nagrania wykonać transkrypcji, nie zatrzymując nagrania nawet na chwilę. Istotne jest, aby skutecznie oddzielić wypowiedź moderatora od wypowiedzi respondenta.

W przypadku transkrypcji wywiadu powinniśmy zwrócić uwagę również na znaczniki czasowe, które występują co około 10 minut. Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim transkrypcja musi być dosłowna. Słowa niezrozumiałe zapisywane są w taki sposób, w jaki zostały usłyszane, należy to również oznaczyć stemplem czasowym. Przerywanie wypowiedzi oznaczane są za pomocą wielokropka, a jeśli słychać tylko fragment słowa- konieczne jest jego zapisanie. Elementy, takie jak śmiech, jąkanie, płacz, wzburzenie, zapisujemy w nawias kwadratowy.

Aplikacje do transkrypcji

Co ciekawe, zarówno na telefon, jak i na komputer, można pobrać specjalne aplikacje, które mogą nam pomóc w znaczy sposób podczas transkrypcji. Niestety jest to raczej rozwiązanie tylko i wyłącznie dla początkujących, gdyż tego typu oprogramowanie ma dość dużo wad. Często wyrazy są źle zapisywane, bez żadnych znaków interpunkcyjnych. Dzieje się tak nawet w przypadku posiadania dobrej jakości sprzętu, dlatego profesjonaliści zdecydowanie lepiej radzą sobie pisząc samemu.

Czynniki, które wpływają na szybkość wykonania transkrypcji

Najbardziej istotne jest oczywiście doświadczenie, jednak ważna jest również chociażby jakość nagrania. Ma duży wpływ na szybkość wykonywania transkrypcji. Oczywiście jeśli jest ona wysoka, stworzenie pliku tekstowego zajmie zdecydowanie krócej, niż w przypadku, gdy jakość nagrania jest bardzo słaba. Ważne jest też to, ilu uczestników bierze udział w wywiadzie. Im więcej ich jest, tym trudniejsza staje się transkrypcja. Ostatnim czynnikiem jest tematyka wywiadu. Jeśli jest on specjalistyczny, zrozumienie niektórych zagadnień może okazać się znacznie trudniejsze.

angielski